Danh sách xe HCM – Kiến Tường

Xe Bé Tư039.380.9596
Xe Tèo0913.76.72.70
Xe 7 Ẩn0986.095.735
Xe Kim Anh0393.09.09.09
Xe Minh0918.023.426
Xe Hiếu0903.385.081
Xe Kim Long0945.67.75.76
Xe Ngọc Ẩn0913.798.158
Xe Quân0908.222.302
Xe Quốc Loan0913.15.87.57
Xe Ngọc Sự0918.43.98.76
Xe Thảo Nhung0906.72.67.46
Xe Tư Hiền0918.89.75.14
Xe Phong Huyền0983.68.69.38
Xe Beo09.1805.1805
Xe Tâm Lùn0919.775.353
Xe Ba Giá0919.850.885
Xe chú khang0918617545
Xe chú hải0913747215
Xe chú phong0983686938

Xe Bé Tư

LH: 0986610818 – 0986665030

Thời gian xuất bến:

 • Tại Kiến Tường: 2h00
 • Hồ Chí Minh: 9h00

Địa chỉ:

 • Kiến Tường: Số 4 , Khu Phố 3 , Phường 3, Tx Kiến Tường
 • Tp Hồ Chí Minh: 24 Đường Xóm Vôi, Phường 14,Quận 5 (Chùa Bửu Sơn)

Xe Kim Long

LH: 0913680887 – 0945677576 – 0944331277.

Thời gian xuất bến:

 • Tại Kiến Tường: 9h00, 14h00
 • Hồ Chí Minh: 16h30

Địa chỉ:

 • Kiến Tường: Tx Kiến Tường
 • Tp Hồ Chí Minh: 207 Nguyễn Thị Nhỏ, P16, Q11

Xe Tèo

LH: 0913767270

Thời gian xuất bến:

 • Tại Kiến Tường: 3h30, 4h30, 14h30
 • Hồ Chí Minh: 10h00, 11h00, 17g30

Địa chỉ:

 • Kiến Tường: Tx Kiến Tường
 • Tp Hồ Chí Minh: ngã tư Hồng Bàng – Nguyễn Thị Nhỏ

Xe Kim Anh

Chạy tuyến Kênh 79, Vĩnh Đại, Vĩnh Lợi, Kinh quận, Thạnh hưng.

Xuất phát:

 • Từ Vĩnh Lợi: 2h30 .
 • Từ Tp Hồ Chí Minh 2 chuyến: 9h, 11h30

Xe Hiếu 0903.385.081

Vị trí #số5 nhé

➡ 2 chuyến xuất phát: chuyến 2h và 5h nhé m.n..😘

Xe Phong Huyền

LH: 0983.68.69.38 – 0944.770.575

Thời gian xuất bến:

 • Tại Kiến Tường: 3h30, 15h30
 • Hồ Chí Minh: 7h30, 18h00

Xe Ngọc Sự

Xe số: 62B – 010.68

LH: 0918.43.98.76

Thời gian xuất bến:

 • Lượt Kiến Tường – Hồ Chí Minh: 3h00, 14h30
 • Lượt Hồ Chí Minh – Kiến Tường: 9h30, 17h30

Viết một bình luận